Oneerlijke concurrentie is in de praktijk van autodemontage en -recycling een hardnekkig verschijnsel. In samenspraak met RDW, de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) en de regionale uitvoeringsdiensten en omgevingsdiensten heeft ARN daarom het initiatief genomen om een efficiënt en transparant meldingssysteem voor oneerlijke concurrentie op te zetten.


Vanaf 31 januari kunnen misstanden gemeld worden via http://www.arn.nl/melding-oneerlijke-concurrentie/. ARN zorgt ervoor dat de melding bij de juiste instantie terechtkomt, waarna deze passende actie onderneemt. Een belangrijke stap richting het creëren van een gelijk speelveld.

Naar schatting worden er in Nederland jaarlijks 30.000 tot 40.000 voertuigen ten onrechte voor export aangemeld, waarna de onderdelen in eigen land illegaal gedemonteerd en verkocht worden. Circa de helft van de gestolen auto’s – jaarlijks zo’n 5.000 stuks – wordt in onderdelen gedemonteerd en verkocht. Een probleem van behoorlijke omvang dus. Aarnout van Duuren, manager ARN Autorecycling licht toe: “Deze praktijken hebben zeer nadelige gevolgen. Het leidt tot concurrentievervalsing. Malafide autodemontagebedrijven maken immers nauwelijks kosten om auto’s te demonteren, waardoor bonafide bedrijven automatisch in het nadeel zijn. Zij investeren in hun bedrijfsvoering, moeten vergunningen aanvragen en zorgen voor een nette afvoer van afvalstoffen. Bovendien leiden deze malafide activiteiten tot schade voor het milieu; er is geen controle op de verantwoorde afvoer van afvalstoffen en autowrakken”.

ARN zet zich samen met haar partners actief in om illegale activiteiten in de branche tegen te gaan. Met het nieuwe meldingsysteem wordt een belangrijke stap gezet; het zorgt voor efficiënte en volledige verwerking van meldingen over oneerlijke concurrentie en zorgt voor transparante communicatie over de afhandeling van een melding. Van Duuren: “Het systeem biedt een duidelijk platform waarop autodemontagebedrijven hun vermoedens van malafide praktijken vertrouwelijk kunnen melden. Deze meldingen komen binnen bij een vast aanspreekpunt, waarna ze geanonimiseerd worden doorgezet naar de bevoegde instanties. Overigens is het ook nog steeds mogelijk om meldingen door te geven aan de buitendienstmedewerkers van ARN. Zij verwerken de melding dan zelf in het systeem”.

Van Duuren is erg blij met de goede samenwerking met de verschillende partners en verwacht veel van het nieuwe systeem. “We kunnen nog sterker inzetten op de strijd tegen oneerlijke concurrentie. Een belangrijk speerpunt om tegemoet te komen aan de belangen van de bij ARN- aangesloten demontagebedrijven die het wel goed doen. Op weg naar een gelijk speelveld”.

No Comments

Be the first to start a conversation

Geef een reactie